Üzen a homok honlap

 

BKM-i Költők és Írók Baráti Társasága

Kerekasztal neve Kulturális
Szervezet neve BKM-i Írók És Költők Baráti Társasága
Képviselő neve  Kovács I. József, Nagy L. Éva
Képviselő telefonszáma 76/475-809
Képviselő e-mail címe nagyleva54@gmail.com
Szervezet vezetője Kovács i.József
Szervezet székhelye (irányítószám, település, cím) Kecskemét Világ u. 6 I. em 33
Szervezet levelezési címe (irányítószám, település, cím) ua.
Szervezet  telefonszáma 76/475-809  06 20 248-6496
Szervezet e-mail címe  nagyleva54 @gmail.com 
Szervezet ( találkozási helye) Erdei Ferenc Kulturális ésKonferencia Központ
Szervezet (találkozási ideje) havonta egy alkalom, a 2015-évi programban meghatározva

 

A Toll és Ecset Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének programja

Kecskeméten a Cifrapalotában 2014 szeptember 30-án. 

A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre  25 éves múltra tekint vissza.

 

A Baráti Kör 2015 évi összejövetelei az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban

Február 7-én, 15. 00 órakor a szegedi Jagos István költő és Ariel Brill író bemutatkozása. Házigazda: Nagy L. Éva

Március 14- én, 15.OO órakor a  Nemzeti Ünnepünk Előadó: Weninger Endre

Vassné Kökény Éva verseskötetét bemutatja: Antalfy István

Weninger Endréné rövid beszámolója a Toll és Ecset alapítvány 2014 éves munkájáról, Házigazda : Weningerné Erzsike

Április 11- én, 15,OO órakor a  Költészet Nap, Antalfy István legújabb kötetének bemutatása..

Házigazda: Kovács István József

Május 16-án, 15.OO órakor Menyhei József írásait bemutatja:

Dr. Bereznai Zsuzsánna és Turai Kamil

Házigazda: Nagy L. Éva

Június 6-án, 15.OO órakor az Ünnepi Könyvhét alkalmából egri tollforgatók bemutatkozása.

Július  -  augusztus NYÁRISZÜNET

1) Egri kirándulás  2) Írótábor III

Szeptember 12 –én, 15.OO órakor Felolvasó délután

Házigazda: Dr . Bereznai Zsuzsanna  

Október 17. én,  15.OO órakor megemlékezés ’56-os forradalomról.

Előadó: Weninger Endre

Házigazda : Kovács I. József

November 7-én, 15.OO órakor EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ ELMÚLT ÉVEKRE….

Vetítés az elmúlt 25 év történéseiről ,a Kör életéből, Kovács I. József gyűjtéséből.

Házigazda: Nagy L. Éva

December 12- én, 15. OO órakor ünnepélyes évzáró műsor.

IRODALMI KÁVÉHÁZ, MINDEN HÓNAP MÁSODIK VASÁRNAPJÁN 15. OO ÓRÁTÓL AZ IFJUSÁGI OTTHON KÁVÉZÓJÁBAN.

                                           

*************************************************************

Szervezet története és  jövője

BKM-i Írók És Költők Baráti Társasága 1989 -BEN AZ AKISZ égisze alatt jött létre egy országos irodalmi mozgalom részeként. Kovács László levéltáros és neje Gizella vezetésével. A hét esztendeig működő kör, egy újság megjelenésével kezdte működését. Kapilláris füzetek, Bács-Kristály.

Ezen időszak alatt a szerkesztőbizottság gyűjtésének és szervezésének köszönhetően négy Bács – megyei irodalmi antológia jelent meg: 1990-ben Szívhang, 1993-ban Félárnyékban, 1995-ben Ünnepek, 1996-ban Százak antológiája címen.

Amikor a társaság már nem bírta elviselni az AKISZ szervezeti kereteinek korlátait, 1996-ban kivált. Új néven és új vezetővel új szervezetet hozott létre.

Így alakult meg a Kör 1996. november 7-én Kovács István József vezetésével, és mellette megmaradt a Népi Írók Szövetsége, melynek elnöke : Dr. Bereznai Zsuzsanna volt. Kezdetét vette egy kemény és hosszadalmas minőségi átalakulás, melynek eredményeként megszületett az Üzen a homok című antológia.

Az antológiával szinte egy időben Vörös József szerkesztésében napvilágot látott a Jelen-lét című irodalmi folyóirat. A lap 6 év alatt több mint 250 alkotót mutatott be a 13 megjelenő számában, széles keresztmetszetet adott a város és a megye kulturális életéről. Vörös József Pilinszky-díjas költő halálával – az ő előzetes kérését figyelembe véve – a lap megszűnt.

2005-ben egy új lap jelentkezett új színekkel, de a régi tartalommal. Más cím alatt, új tagok szerkesztésében – kollektív szerkesztéssel – új nyomdatechnikával készült, ízig-vérig Bács-Kiskun megyei ízekkel fűszerezett lap, melynek főszerkesztője: Nagy L. Éva.

2007-ben Nagy L. Éva a megalapította a Toll és Ecset alapítványt, amely jogi hátteret biztosít munkánkhoz.

Miért az “Üzen a homok” lett a címe az új lapunknak? Úgy éreztük, hogy ez fejez ki leginkább szűkebb hazánk, a két folyó közének népi, irodalmi üzenetét. A lap elsősorban irodalmi jellegű, de helyet ad más művészeti ágaknak, pl. dalszerzőknek, iparművészeknek, festőknek, fafaragóknak. Szellemiségünkben továbbra is szeretnénk hűek maradni hagyományainkhoz, nemzeti identitásunkhoz, a vidék és szűkebb hazánk jellegéhez.

 

Az elmúlt évek eredményeként számtalan esetben szerepeltek társaságunk tagjai a helyi televízió és a fővárosi tévé képernyőjén, előadóként vagy riportalanyként. 1996-ban a Katona József Színház színpada is helyet adott nekünk. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark megnyitóján pedig több mint harmincezer ember tapsolta meg költőink verseit, és Szénási Pál Bertalan dalait.

 

Ezidáig négy ízben szerveztünk a kecskeméti művelődési központ keretein belül Toll és Ecset rendhagyó tárlatot, ahol képzőművészeink, festőink és fafaragóink mutatkoztak be. Társaságunk tagjai közül az évek során többen részesültek városi, megyei, országos elismerésekben.

 

Eddig öt Pilinszky-díjas költőt és írót tudhatunk sorainkban, mondhatunk barátunknak. Ketten Fehér- Mária díjat kaptak, három főt pedig a Magyar Kultúra Lovagjai közé választottak. Dalszerzőink dalait, verseinket az Irodalmi Rádió rendszeresen sugározta, egy időben még Canberrában is hallhatták. 

 

Magyaroknak, magyarokról, magyarul írunk, – mert magyarnak születtünk. Ez a mi hazánk, ez a Kárpátok láncával ölelt kis ország. Itt élünk mi is a Duna-Tisza közén elterülő Bács-Kiskun megyében. Valamely módon összeköt minket itteni létezésünk. A létezésünk, amely sajnos a múló idő által kiszabott, ezért is nem mindegy, mit őriz meg rólunk a jelen és a jövő nemzedéke. Lesz-e még értékelhető, megbecsülendő nemzeti örökségünk, nemzeti tudatunk, lesznek-e kulturális értékeink?

 

Ezen gondolatébresztő töprengéseim erősítenek hitemben, hogy az immár huszonhatodik esztendeje működő irodalmi körünk munkáját folytatnunk kell. E pártoktól szétszabdalt, zaklatott, rohanó világunkban összejöveteleink a barátság szigetei, az egyetértés, a megbékélés templomai. Ez a mi célunk, ez a mi hitünk, ezért is Baráti Kör a nevünk.

 


Kattints a képre: Néhány kép a Társaság életéből

( Kezdőkép: Kovács S Pál költő , Faludy Kovács Fanni, Faludy György költő, Kovács István József költő,

Nagy L. Éva költő, Szappanos Benedek kecskeméti újságíró)

Kattints a képre és egy igényes kulturális oldal jelenik meg.