Kecskeméti Zenészegylet

Kerekasztal neve Kulturális 
Szervezet neve Kecskeméti Zenészegylet
Képviselő neve Szénási Pál Bertalan
Képviselő telefonszáma 30/96-86-044
Képviselő e-mail címe lanberta@bbnet.hu 
Szervezet vezetője Szénási Pál Bertalan
Szervezet székhelye (irányítószám, település, cím) 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 2.
Szervezet levelezési címe (irányítószám, település, cím) 6000 Kecskemét,Felsőszéktó 64/D
Szervezet e-mail címe  zeneszegylet@gmail.com
Szervezet ( találkozási helye) Tudomány és Technika Háza
Szervezet (találkozási ideje) Hetente a klubrendezvényeken
Szervezet  weboldala www.zeneszegylet.hu
Szervezet  facebook címe facebook.com/zeneszegylet.kecskemeti
Taglétszám 130 fő

 

A Kecskeméti Zenészegylet bemutatása, tevékenységének leírása

A Kecskeméti Zenészegylet ezúton szeretné magát bemutatni, mint megyei hatáskörű közhasznú civil szervezet. Neve ellenére nem csak kecskeméti tagjai vannak és feladatköre sem csupán a városra koncentrálódik, hiszen az egész dél-alföldi régióból vannak tagjaink. Röviden a kecskeméti Zenészegyletről néhány szót.
2000. év decemberében - egy éves előkészítő munka után - hivatalosan is megalakult Kecskeméten a Zenészegylet. Azzal a céllal jött létre, hogy segítse az élő zenét művelő fiatalok szakmai munkáját, segítse az amatőr zenei mozgalom megújítását és elősegítse a civil szerveződéseket ezen a szakterületen.
Ez a szándék természetesen egybeesett azon kecskeméti és egyéb más településeken élő zenészek, énekesek, szólisták, alkotó személyek érdekeivel, akik felismerték, hogy egy idő óta űr támadt a profi és az amatőr zenei világ összefogása, munkájának koordinálása, érdekképviselete területén. Jelenleg közel 100 tagja van az egyesületnek, s folyamatosan emelkedik a taglétszám.
Az Egylet megalakulásával vállalta:
- az olyan programok szervezését, amelyek a helyi és esetleg regionális körben megoldási lehetőséget nyújtanak a 30. év alatti élő zenét művelő népi, rock, jazz, blues stb. előadóknak speciális képzésekre, médiába jutásra, fellépésekre, természetesen figyelem előtt tartva az aktuális zenei irányzatokat, és hangsúlyozva az érték kiválasztódásának lehetőségét
- szeretné összefogni a szakembereket, intézményeket abból a célból, hogy az amatőr mozgalom kiemelkedő alkotói bemutatkozhassanak kiadványokban, az interneten, sajtóban, és ennek az összefogásnak modern együttműködési lehetőségeket biztosítson
- szeretne egy aktuális zenészi, zenekari, alkotói adatbázist összeállítani, mellyel segítséget ad az érdeklődő intézményeknek, szervezeteknek, egyéneknek, sajtónak.
- figyeli a zenei pályázatokat és közvetíti tagjai felé, összefogja a különböző tagozatok munkáját.
- egy elkötelezett stábbal rendelkezik, amely kapcsolataival és együttműködési képességeivel a hazai és a nemzetközi programokba is bevonhatja az előadókat.
- koncerteket, fesztiválokat szervez tehetséggondozó, tehetségkutató jelleggel, mellyel biztosítja a könnyűzene számos területén az utánpótlást
- oktat, szakmai képzést szervez, amely a kezdő zenészek, énekesek számára elengedhetetlen a továbblépés szempontjából
- elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok, a kulturális hátrányokkal küzdő társadalmi rétegek beilleszkedését, egyéni kultúrájuk ápolását, átörökítését a jövő generációjának
A Zenészegyesületek Országos Szövetségének tagjai vagyunk, amely a Peron Music Foundation támogatásával jött létre. Egyesületünk jelenleg még nem rendelkezik nagyobb anyagi bázissal. Pályázataink révén egyre több lehetőséget kapunk különböző rendezvények, fesztiválok szervezésére.
Megalakulásunk óta rendezzük meg minden év nyarán a hagyományos tehetségkutató és tehetséggondozó fesztiválunkat, amely ez évben negyedik alkalommal ad lehetőséget a tehetséges fiatalok zenei megmutatkozására.
Munkánk eredményeképpen több tagunk országos ismertségre tett szert, ismert együttesek tagjai lettek. Így a neves Vénusz együttes, a Fiesta együttes, a SuperNem együttes, a Soul Blaster Jazz Orchestra, Időgép együttes, Dockers együttes, a Dub-Dub együttes tagjai közt is egyleti tagok találhatók. Többjük a Színművészeti Főiskola, a Jazz Konzervatórium hallgatói. Számtalan TV és rádió műsor sztárjai kerülnek ki sorainkból.  
A 2004. évtől internetes honlapot indítottunk, amelyen elérthető az egyesület életéről minden információ, adat, dokumentáció. Fórumot nyitottunk a vélemények, saját ötletek hozzánk történő eljuttatása érdekében. Terveink között szerepel a zenészközvetítő rendszer on-line kiépítése.
Közhasznú munkánk nagyon széleskörű. Éves jelentésünkben nem győzzük leírni a sok-sok munkát, amelyet karitatív módon végzünk számos intézményben, szervezetnél, társadalmi területen. Egyesületünk közhasznú tevékenységével támogatja Kecskemét és régiójának fiatal, tehetséges zenészeit, alkotóit, énekeseit, együtteseit, azokat a gyermekeket, akik már kisiskolás korban tehetségesnek mutatkoznak. De természetesen nemcsak a fiatalok, hanem a tapasztalt „öreg” muzsikusok is csatlakoztak egyesületünkhöz. Feladataink között szerepel a tehetséggondozás, az oktatás, a továbbképzés, a támogatás, a bemutatás, a szórakoztatás, a kulturális értékek ápolása, a hátrányosabb helyzetű tehetséges fiatalok segítése, az érdekvédelem, az egyesületi élet megteremtése és a közvélemény elé való szervezett kiállás megszervezése. Mindez a könnyűzenei tevékenységkörön belül. Számtalan sikeres fellépés áll mögöttünk, melyről képi és hangfelvételek sora készült. Felvállaltuk az oktatási,  szociális és jóléti intézmények kulturális javakkal való ellátását, melynek példája az elmúlt évek áldozatos munkája. Ennek során nem volt olyan intézmény, ahol nem hallatta volna szavát az egyesület. A bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, az időskorúak intézményei, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Katasztrófavédelmi Parancsnokság, az SOS Gyermekfalu, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét Város Önkormányzata és intézményei, a Kecskeméti Katona József Színház, az Erdei Ferenc Művelődési Központ, valamint a számtalan magánszemély, akik minden esetben jó emléket őriznek az egyesületünkkel való kapcsolatról.
Mindezek hihetetlen sok szervezést és anyagi terhet jelentenek egyesületünk tagjainak. Sokszor anyagi lehetőségek híján ingyenesen lépünk fel, főleg az oktatási, szociális és jóléti intézményekben. Szeretnénk minél több tehetséget adni városunknak, országunknak, ezért terveink között szerepel egy könnyűzenei oktató központ létrehozása, egy saját állandó klub, fellépő hely megvalósítása, valamint a tehetségek bemutatása TV-ben, sajtóban, hanghordozókon és természetesen élő koncerteken. Ezek megvalósítása jelentős anyagi forrást igényel.

 

Kattints rá: 

Kiemelkedő események.docx (15197)

Szervezet célja.docx (17951)

Szervezet jövője.docx (15507)

TAGJAINK    
   Andrási Zsolt    Gyenes Ferenc    Németh Zsuzsa
   Baksai Balázs    H. Szabó József    Nyilasné Krasai Mária
   Balanyi Rózsa    Hajdú László    Oláh József
   Balogh István    Handó Szilárd    Palotás László
   Balogh Katalin    Havas Lilian    Papdi Antal
   Barna Endre    Herczeg Zsuzsa    Papesch László
   Basa László    Horváth Antónia    Papp Ferenc
   Batka István    Horváth Gyula    Pozsár Csilla
   Bauer Máté    Horváth János    Provaznik András
   Béres László    IDŐGÉP ZENEKAR    Pulius Tibor
   Bíró Trió    Illés István    Punyi Hanna
   Bíró Zoltán    INZULTUS FHR    Rácz Mihály
   Blackberry Együttes    Jakab Andrea    Somhegyi Péter
   Blues Donkeys    János Miklós    Somogyi Károly
   Borsányi Irén    Jánosy Márton    Soós István
   Bottyán Nikolett    Kalmár Veronika    Szabadi István
   Bozsek Márk    Karádi István (Sapi)    Szabó Anita
   Császárné Somodi Klára    Kardos Attila    Szabó Endre
   Csekő Ádám    Kardos Gyula    Szaszkó Elek
   Cserny Kálmán    KASSZ    Szebellédi Gyöngyi
   Csík János    Kecskeméti István    Szedmák Tamás
   Csikai András    Kéményseprők Zenekar    Szekeres Zsolt
   Csonka Zoltán    Keresztes Sándor    Szénási Pál Bertalan
   Csorba Zoltán    Kertész Károly    Szijjártó Ákos
   Dabis Dániel    Keskeny Beatrix    Szőke Imre
   Deák Sándor    Keskeny Márk    Tarjányi Tamás
   Dér Gabriella    Király László Mihály    Tasi Csaba
   Dézsi Ferenc    Kiss Imre    Tengeri Attila
   Dinók József    Kökény Krisztina    Tölgyes Csaba
   Domokos Annamária    Koroknai Levente    Torbán László
   Dr. Sándor Csaba    Kovács Evelin    Törőcsik Rita
   Dudás András    Kovács Gergely    Tóth Imre
   Farkas Kitti    Kovács János    Tőzsér Nikolett
   Farkas Szabó Szilvia    Kövecs Ildikó    TRENDKILLERZ 
   Farkas Tibor    Kucsera Imre    Trója Izabella
   Farkas Zsolt    Kuna Lajos    Ungyi Attila
   Fazekas Mihály    Laczi Arnold    Vámos Zoltán
   Gajdács Ágota    Ladányi Aliz    Varga Judit
   Galamb József    Mirity Attila    Varga Sándor
   Galambos Ádám    Mizsei Sándor    Várhegyi Gábor
   Gali Márton    Móczáné Szűcs Ildikó    Várkonyi Zsolt
   Gálya Zenekar    Móczár Zsuzsa    Viktor Kneisz
   Gárdián Szilvia    Molnár Pál  
   Gere Sándor    Nagy Bálint  
   Gergelyfi Pál    Nagy Szilvia  
   Góbi Sándor    Nagysolymosi Attila  
   Gödény Anikó    Nagysolymosi Gábor  
   Gyapjas Judit    Németh Betti  

 

2014 évi program

A Kecskeméti Zenészegylet a 2014. évben szakmailag és társadalmi hasznosság szempontjából is nagyon eredményes évet tudhat maga mögött. Civil együttműködés eredményeképpen  aktív, sikeres és tartalmas évet zár. A Városi Civil Kerekasztal delegáltjaként és tagjaként egyesületünk elkötelezett a széleskörű kulturális, zenei fejlesztés, a hagyományok ápolása és átörökítése terén. Küldetésünknek és célkitűzéseinknek megfelelően az esélyegyenlőség megteremtése mellett magas színvonalú képzést és szolgáltatásokat nyújtunk tagjainknak, a civil lakosságnak. Az év során számtalan szakmai szempontból is fontos eseményen vettünk részt. Országos találkozókon, pályázati tájékoztatókon, zenei fesztiválokon, civil rendezvényeken. 
2014. évben az alábbi konkrét programokat szerveztük:

A Városi Civil Fórumon vettünk részt és adtunk koncertet.
Valentin napi koncertet adtunk.
VCK ülés
A Kadafalvi Iskoláért Alapítvány jótékonysági bálján szerepeltünk.
BM Nyugdíjas  Klub rendezvényén adtunk koncertet.
VCK ülés Ápr 4. VCK ülés Ápr 17. VCK ülés Máj 14. VCK ülés Jún 11. VCK ülés
Hospice Alapítvány javára koncert.
A Máltánál adtunk koncertet.
Dán Kulturális Intézetben adtunk koncertet.
Könnyűzenei koncert a város fiataljainak.
Szfehérváron adtunk koncertet.
Az egyesületi közgyűlésünk volt.
A Lánchíd utcai Óvodai koncert.
Hospice Alapítvány Ápolók Napi rendezvénye
Bölcsőde Alapítvány javára adtunk jótékonysági koncertet
Kkfházán adtunk koncertet.
Maglódi Városi ünnepségen adtunk koncertet.
Hírös Hét Fesztivál rendezvényein adtunk koncerteket
VCK ülés
Városi Civil Korzó. Ezt követően este a Kecskeméti Zenészegylet Fesztiválja volt a város főterén.
Kadafalvi Polgárőr Egyesület bálján adtunk koncertet.
VCK ülés.
Szoc Munka Napján adtunk koncertet.
VCK ülés
Hajléktalanok Napján adtunk szabadtéri koncertet.
Kadafalvi Polgárőr Egyesületnek adtunk koncertet
Megyei Vöröskereszt véradók napi kitüntetési rendezvényén adtunk koncertet a kecskeméti Városházán.
Roma Önkormányzat Mikulás napi műsorán adtunk jótékonysági koncertet.
Hospice Alapítvány ( Kórház ) javára adtunk jótékonysági koncertet.
A város szociális intézményeiben  adtunk adventi, karácsonyi koncerteket 8 alkalommal.
Mindezek a programok közel 20 000 embert szórakoztattak közönségként. Ebben 50 egyesületi tagunk vett részt önkéntesként és 200 fő segítőként és közreműködőként. Összesen 600 önkéntes munkaórát végeztek az év során. Fellépéseink, koncertjeink közel 7 millió Ft közhasznú eszmei értéket képviselnek.
A felsorolt együttműködési színterek, programok, helyszínek a több mint 10 éves közhasznú működésünk sikeres megvalósulási pontjai. Ezért a hagyományok és a kialakított jó kapcsolatok mentén ebben az évben is töretlenül folytattuk azt a munkát, amelyet alapszabályunkban megfogalmaztunk . A társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, a tehetségek felkutatása, segítése, a zenei kultúra megőrzése, a magyar zenei és dalkultúra ápolása, a zenei irányzatok megőrzése, az új zenei formák létrejöttének segítése, a fiatalok életszemléletének,
életmódjának a zenén keresztül való formálásával.

 

Feltöltés: 2010. júl. 7.

Az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági találkozó hivatalos dalából készült videó klip. Archív felvétel. Készült a Kecskeméten a Kecskeméti Televízió támogatásával 1991-ben. Operatőr: Pálinkás Albert. Dalszerző: Szénási Pál Bertalan. Közreműködik Tohai Andrea és Szénási Pál Bertalan énekesek, a Grapevine Táncklub táncosai, és az SOS Gyermekfalu (Kecskemét) kis lakói. Valamint kecskeméti iskolák diákjai: